Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ECHA) Europejska Agencja Chemikaliów

(ECHA) Europejska Agencja Chemikaliów

Europejska Agencja Chemikaliów jest głównym organem regulacyjnym w zakresie wdrażania przełomowych przepisów unijnych dotyczących substancji chemicznych, które mają przynieść korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność. ECHA pomaga przedsiębiorstwom spełnić wymagania przepisów prawa, propaguje bezpieczne stosowanie chemikaliów, udostępnia informacje na temat chemikaliów i zajmuje się problemem chemikaliów potencjalnie niebezpiecznych.

Lokalizacja: 

Staż

ECHA – Europejska Agencja Chemikaliów

Lokalizacja: Helsinki (Finlandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Co roku maksymalnie 20 absolwentów może odbyć staż o tematyce obejmującej takie dziedziny nauki jak chemia, toksykologia, biologia, wiedza o środowisku i technologie środowiskowe, a także zdobyć doświadczenie w pełnieniu zadań administracyjnych w obszarach takich jak prawo, komunikacja, finanse, zasoby ludzkie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych będący obywatelami państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein)

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 300 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: W marcu i we wrześniu

 

Więcej informacji: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships