Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ECHA) Európska chemická agentúra

(ECHA) Európska chemická agentúra

Európska chemická agentúra (ECHA) je hnacou silou v oblasti uplatňovania základných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa chemických látok na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj v oblasti inovácií a konkurencieschopnosti. ECHA pomáha spoločnostiam plniť požiadavky stanovené právnymi predpismi, presadzuje bezpečné používanie chemických látok, poskytuje informácie o chemických látkach a venuje osobitú pozornosť nebezpečným chemickým látkam.

Miesto(-a): 

Stáž

Európska chemická agentúra (ECHA)

Miesto(-a): Helsinki (Fínsko)
Inštitúcia/agentúra: (ECHA) Európska chemická agentúra
Druh zmluvy: Stážisti

Ročne je dostupných až 20 stáží pre absolventov vo vedeckých oblastiach, ako sú chémia, toxikológia, biológia, environmentálne vedy a technológie, ako aj v oblasti správy, ako sú právo, komunikácia, financie, ľudské zdroje a informačné a komunikačné technológie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko).

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 300 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: marec a september

 

Ďalšie informácie: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships