Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten

(ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten

EU:s kemikaliemyndighet är navet bland de tillsynsmyndigheter som ska genomföra EU:s banbrytande kemikalielagstiftning som ska skydda miljön och människors hälsa och bidra till innovation och konkurrenskraft. Echa hjälper företagen att följa lagstiftningen, verkar för säker kemikalieanvändning, informerar om kemikalier och åtgärdar farliga kemikalier.

Tjänsteorter: 

Praktik

Echa – Europeiska kemikaliemyndigheten

Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder upp till 20 praktikplatser per år inom vetenskapliga områden som kemi, toxikologi, biologi, miljövetenskap och miljöteknik och administrativa områden som juridik, kommunikation, finans, personalförvaltning och it.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein

Hur lång är praktiken? 3–6 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden

Startdatum: Mars och september

 

Mer information: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships