Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EFCA) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

(EFCA) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας έχει ως έργο να προωθεί τις υψηλότερες κοινές προδιαγραφές ελέγχου, επιθεώρησης και επιτήρησης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τόπος/οι::