Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EFCA) Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

(EFCA) Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa została ustanowiona w celu promowania stosowania najwyższych wspólnych norm w zakresie kontroli, inspekcji oraz nadzoru w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Lokalizacja: