Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EFCA) Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

(EFCA) Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva bola vytvorená s cieľom presadzovať najvyššie spoločné štandardy kontroly, inšpekcií a dohľadu v rámci spoločnej rybárskej politiky.

Miesto(-a):