Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EFCA) Europeiska fiskerikontrollbyrån

(EFCA) Europeiska fiskerikontrollbyrån

Fiskerikontrollbyrån inrättades för att främja högsta möjliga gemensamma normer för kontroll, inspektion och tillsyn inom den gemensamma fiskeripolitiken.

Tjänsteorter: