Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > (EMA) Европейска агенция по лекарствата

(EMA) Европейска агенция по лекарствата

Агенцията отговаря за научната оценка, контрола и наблюдението на безопасността на лекарствата, разработвани от фармацевтичните компании за употреба в Европейския съюз.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска агенция по лекарствата

Начало на процедурата за кандидатстване: 15/06/2020 - 12:00
Краен срок: 15/07/2020 - 23:59(брюкселско време)
Местоположение (-я): Amsterdam (The Netherlands)
Вид на договора: Стажант

Европейската агенция по лекарствата има програма за стажове за висшисти. Чрез програмата стажантите се запознават с агенцията и нейната роля в ЕС и в Европейската регулаторна мрежа за лекарствата и придобиват ценно професионално обучение.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава от ЕС и ЕИП, които наскоро са получили диплома за завършено висше образование или изследователска степен или са студенти във висше учебно заведение по програма „Еразъм+“ или друга подобна.

Продължителност: 10 месеца 

Заплащане: Да. 25 % от възнаграждението за степен AD5, стъпка 1 и корекционен коефициент за Нидерландия.

Начална дата: октомври

За повече информация: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB