Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EMA) Evropská agentura pro léčivé přípravky

(EMA) Evropská agentura pro léčivé přípravky

Agentura EMA odpovídá za vědecké hodnocení, dohled a sledování bezpečnosti léčiv vyvíjených farmaceutickými společnostmi za účelem používání v Evropské unii.

Odborná stáž

Program stáží v agentuře EMA

Lokalita/y: Amsterdam (Nizozemsko)
Druh smlouvy: Stáže

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nabízí absolventům vysokých škol program stáží zaměřený na regulaci léčivých přípravků, vědy o živé přírodě, zdravotní péči, chemii, informační technologie, farmaceutické právo, lidské zdroje, finance, komunikaci, vztahy s veřejností, knihovnictví a informační vědu. Během stáže účastníci programu poznají činnost agentury EMA a její úlohu v rámci EU a Evropské sítě pro regulaci léčivých přípravků a projdou neocenitelnou profesní přípravou.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členských států EU nebo EHP, kteří v nedávné době získali vysokoškolský nebo výzkumný diplom nebo se v rámci vysokoškolského studia účastní programu Erasmus+ nebo obdobného programu

Doba trvání stáže: 10 měsíců 

Placená stáž: ano, 25 % platové třídy AD 5 (stupeň 1) a korekční koeficient pro Nizozemsko

Datum zahájení stáže: říjen

Více informací: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB