Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EMA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

(EMA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ο οργανισμός είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων που κατασκευάζονται από φαρμακευτικές εταιρείες για χρήση στην ΕΕ.

Πρακτική άσκηση

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΕΜΑ

Τόπος/οι:: Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου στους τομείς των ρυθμίσεων για τα φαρμακευτικά προϊόντα, των βιοεπιστημών, της υγειονομικής περίθαλψης, της χημείας, της τεχνολογίας των πληροφοριών, του φαρμακευτικού δικαίου, των ανθρωπίνων πόρων, των χρηματοοικονομικών, των επικοινωνιών, των δημοσίων σχέσεων και της βιβλιοθηκονομίας. Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους ασκουμένους την ευκαιρία να σχηματίσουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και του ευρωπαϊκού δικτύου ρυθμιστικών αρχών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική κατάρτιση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο ερευνητή ή που ως φοιτητές πανεπιστημίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ ή σε παρόμοιο πρόγραμμα.

Διάρκεια: 10 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Αμοιβή ίση με το 25 % του μισθού υπαλλήλου βαθμού AD5, κλιμάκιο 1, συν τον διορθωτικό συντελεστή για τις Κάτω Χώρες.

Ημερομηνίες έναρξης: Οκτώβριος

Περισσότερες πληροφορίες: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/