Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

(EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Tá EMA freagrach as meastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus faireachán sábháilteachta a dhéanamh ar leigheasra a fhorbraíonn cuideachtaí cógaisíochta lena n-úsáid san Aontas Eorpach.

Tréimhsí oiliúna

Clár Oiliúna na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí

Áit(eanna): Amstardam (an Ísiltír)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Eagraíonn an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) clár oiliúna atá dírithe ar chéimithe ollscoile a chlúdaíonn na réimsí seo a leanas: rialáil cógas, eolaíochtaí beatha, cúram sláinte, ceimic, teicneolaíocht faisnéise, dlí cógaisíochta, acmhainní daonna, airgeadas, cumarsáid, caidreamh poiblí agus eolaíocht leabharlainne agus faisnéise. Is é is aidhm don chlár léargas a thabhairt do na hoiliúnaithe ar EMA agus ar an ról atá aige in obair an Aontais Eorpaigh agus i líonra rialaithe an leigheasra Eorpaigh, agus ina cheann sin, caoi a thabhairt dóibh ar oiliúint fhiúntach a fháil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de LEE, ar bronnadh céim ollscoile nó céim trí thaighde orthu le déanaí nó ar mic léinn ollscoile iad atá ag glacadh páirt in Erasmus+ nó i gclár den chineál sin.

Fad ama: 10 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. 25% de AD5, céim 1, agus coibhéis cheartúcháin i gcás na hÍsiltíre.

Dátaí tosaigh: Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://careers.ema.europa.eu/search/?q=&sortColumn=sort_facility&sortDirection=…