(EMA) Europejska Agencja Leków

Agencja jest odpowiedzialna za ocenę naukową, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i przeznaczonych do stosowania na terenie UE.

Staż

EMA – Europejska Agencja Leków

Aktualne procedury naboru: 15/06/2020 - 12:00
Termin: 15/07/2020 - 23:59(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Amsterdam (The Netherlands)
Instytucja/agencja: (EMA) Europejska Agencja Leków
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejska Agencja Leków (EMA) oferuje staże dla absolwentów szkół wyższych. Staże stanowią doskonałą okazję do odbycia cennego szkolenia zawodowego oraz zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania EMA oraz jej roli w działaniach UE i sieci europejskich instytucji nadzorujących leki.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE i EOG, którzy niedawno ukończyli studia wyższe lub uzyskali stopień naukowy bądź są studentami studiów wyższych w ramach programu Erasmus+ lub podobnego programu.

Czas trwania: 10 miesięcy 

Staż płatny: Tak, 25 proc. wynagrodzenia pracownika w grupie zaszeregowania AD 5 (stopień 1) oraz współczynnik korygujący dla Niderlandów.

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik

Więcej informacji: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB