(EMA) Europejska Agencja Leków

Agencja jest odpowiedzialna za ocenę naukową, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i przeznaczonych do stosowania na terenie UE.

Lokalizacja: 

Staż

Program staży w EMA

Lokalizacja: Amsterdam (Holandia)
Instytucja/agencja: (EMA) Europejska Agencja Leków
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejska Agencja Leków (EMA) oferuje program staży skierowany do absolwentów szkół wyższych. Staże obejmują następujące dziedziny: regulacja leków, nauki biologiczne, opieka zdrowotna, chemia, technologie informacyjne, prawo farmaceutyczne, zasoby ludzkie, finanse, komunikacja, public relations, bibliotekoznawstwo i informatyka. Staże stanowią doskonałą okazję do odbycia cennego szkolenia zawodowego oraz zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania EMA oraz jej roli w działaniach UE i sieci europejskich instytucji nadzorujących leki.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE i EOG, którzy niedawno ukończyli studia wyższe lub uzyskali stopień naukowy bądź są studentami studiów wyższych w ramach programu Erasmus+ lub podobnego programu.

Czas trwania: 10 miesięcy 

Staż płatny: Tak, 25 proc. wynagrodzenia pracownika w grupie zaszeregowania AD 5 (stopień 1) oraz współczynnik korygujący dla Holandii.

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik

Więcej informacji: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/