(EMA) Európska agentúra pre lieky

Agentúra je zodpovedná za vedecké hodnotenia, dohľad a bezpečnosť liekov vyvinutých farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú určené na používanie v EÚ.

Stáž

Program stáží v agentúre EMA

Miesto(-a): Amsterdam (Holandsko)
Inštitúcia/agentúra: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Druh zmluvy: Stážisti

Európska agentúra pre lieky (EMA) ponúka absolventom vysokých škôl program stáží zameraný na reguláciu liečivých prípravkov, vedu o živej prírode, oblasť zdravotnej starostlivosti, chémie, informačných technológií, právnych predpisov o liekoch, ľudských zdrojov, financií, komunikácie, vzťahov s verejnosťou a knihovníctvo a informačnú vedu. Program poskytuje stážistom možnosť nahliadnuť do činnosti agentúry EMA, oboznámiť sa s jej úlohou v rámci EÚ a európskej regulačnej siete pre lieky a získať cenné odborné skúsenosti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci EÚ alebo členských štátov EHP, ktorí prednedávnom získali vysokoškolský diplom alebo diplom v oblasti výskumu alebo ktorí sú ako vysokoškolskí študenti zapojení do programu Erasmus+ alebo iného podobného programu.

Trvanie: 10 mesiacov 

Platená stáž: Áno. 25 % základného platu zamestnanca v platovej triede AD 5 (stupeň 1) a korekčný koeficient v prípade Holandska.

Dátumy nástupu: október

Ďalšie informácie: https://careers.ema.europa.eu/search/?q=&sortColumn=sort_facility&sortDirection=…