Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Европейска агенция по лекарствата

(EMA) Европейска агенция по лекарствата

Агенцията отговаря за научната оценка, контрола и наблюдението на безопасността на лекарствата, разработвани от фармацевтичните компании за употреба в Европейския съюз.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска агенция по лекарствата

Местоположение (-я): London (United Kingdom)
Вид на договора: Стажант

Европейската агенция по лекарствата има програма за стажове, насочени към висшисти в началото на тяхната кариера. Чрез програмата стажантите се запознават с агенцията и нейната роля в ЕС и в Европейската регулаторна мрежа за лекарствата и придобиват ценен професионален опит.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава от ЕС или на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които имат диплома за завършено висше образование (най-малко бакалавърска степен)

Продължителност: 6 — 18 месеца 

Заплащане: Да. Около 1550 британски лири на месец

Начална дата: април и октомври