Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Evropská agentura pro léčivé přípravky

(EMA) Evropská agentura pro léčivé přípravky

Agentura EMA odpovídá za vědecké hodnocení, dohled a sledování bezpečnosti léčiv vyvíjených farmaceutickými společnostmi za účelem používání v Evropské unii.

Odborná stáž

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Lokalita/y: London (United Kingdom)
Druh smlouvy: Stáže

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) realizuje program stáží zaměřený na absolventy vysokých škol na počátku jejich profesní dráhy. V rámci stáže účastníci programu poznají činnost agentury EMA a jeho úlohu v rámci EU a Evropské sítě pro regulaci léčivých přípravků a získají neocenitelnou pracovní zkušenost.

Kdo může podat přihlášku: státní příslušníci členského státu EU nebo Norska, Islandu či Lichtenštejnska, kteří mají vysokoškolský titul (minimálně bakalářský)

Doba trvání: 6-18 měsíců 

Placená stáž: ano (přibližně 1 550 GBP měsíčně)

Datum zahájení: duben a říjen