Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur

(EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur

Agenturet har ansvaret for videnskabelig evaluering af, overvågning af og sikkerhedskontrol med lægemidler, der er udviklet af medicinalvirksomheder til brug i EU.

Praktik

(EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur

Sted/steder: London (United Kingdom)
Kontrakttype: Praktikant

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har et praktikprogram for universitetsuddannede, der er i begyndelsen af karrieren. Programmet giver praktikanterne indsigt i EMA og dets rolle inden for EU og det europæiske reguleringsnet for lægemidler. Det giver også værdifuld erhvervserfaring.

Hvem kan søge? Borgere i et EU-land, Norge, Island og Liechtenstein, der har en højere uddannelse (mindst på bachelorniveau)

Varighed: 6-18 måneder 

Lønnet: Ja. Omkring 1 550 GBP pr. måned

Startdato: April og oktober