Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Euroopa Ravimiamet

(EMA) Euroopa Ravimiamet

Amet vastutab ravimitootjate välja töötatud ja ELi turul kasutamiseks mõeldud ravimite teadusliku hindamise, jälgimise ja ohutuse järelevalve eest.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Asukoht(asukohad): London (United Kingdom)
Institutsioon/amet: (EMA) Euroopa Ravimiamet
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Ravimiametil (EMA) on karjääri alustavatele ülikoolilõpetanutele mõeldud praktikaprogramm. Programmi raames antakse praktikantidele ülevaade ameti tööst ning selle rollist ELis ja Euroopa ravimite reguleerimissüsteemis ning pakutakse väärtuslikku töökogemust.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi, Norra, Islandi või Liechtensteini kodanikud, kellel on akadeemiline kraad (vähemalt bakalaureusekraad)

Kestus: 6–18 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1550 Suurbritannia naelsterlingit kuus

Alguskuupäevad: aprillis ja oktoobris