Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Euroopan lääkevirasto

(EMA) Euroopan lääkevirasto

 

Euroopan lääkevirasto vastaa lääketehtaiden EU:n markkinoille kehittämien lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuuden seurannasta.

Työharjoittelu

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Toimipaikat: London (United Kingdom)
Toimielin/Virasto: (EMA) Euroopan lääkevirasto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan lääkeviraston (EMA) harjoitteluohjelman kohderyhmänä ovat ammattiuransa alussa olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet. Harjoittelijat pääsevät tutustumaan Euroopan lääkeviraston toimintaan ja sen rooliin EU:ssa. Lisäksi harjoittelu tarjoaa tietoa Euroopan lääkealan sääntelyverkoston toiminnasta ja arvokasta työkokemusta.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset ja Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon (vähintään alempi korkeakoulututkinto)

Harjoittelun kesto: 6–18 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 550 Englannin puntaa/kk

Aloitusajankohdat: Huhtikuu ja lokakuu