Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

(EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Tá EMA freagrach as meastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus faireachán sábháilteachta a dhéanamh ar leigheasra a fhorbraíonn cuideachtaí cógaisíochta lena n-úsáid san Aontas Eorpach.

Tréimhsí oiliúna

(EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Áit(eanna): London (United Kingdom)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

An clár tréimhsí oiliúna atá ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), tá sé dírithe ar chéimithe ollscoile atá i dtosach a ngairmréime. Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna léargas a thabhairt do na hoiliúnaithe ar EMA agus ar an ról atá aige in obair an Aontais Eorpaigh agus i líonra rialaithe an leigheasra Eorpaigh, agus ina cheann sin, caoi a thabhairt dóibh ar thaithí oibre fhiúntach a fháil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach, agus náisiúnaigh den Iorua, den Íoslainn agus de Lichtinstéin, a bhfuil céim ollscoile acu (céim bhaitsiléara ar a laghad).

Fad ama: 6-18 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus £1,550 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Aibreán agus Deireadh Fómhair