Home > Job opportunities > Institutions and agencies > EMA Eiropas Zāļu aģentūra

EMA Eiropas Zāļu aģentūra

Šī aģentūra atbild par tādu zāļu zinātnisku novērtēšanu, uzraudzību un kontroli, kuras izstrādājuši farmācijas uzņēmumi un kuras ir paredzēts pārdot Eiropas Savienībā.

Prakse

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

Vieta(-as): London (United Kingdom)
Iestāde/aģentūra: EMA Eiropas Zāļu aģentūra
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) piedāvā stažēšanās programmu, kurā var pieteikties augstskolu absolventi savas karjeras sākumā. Programma, kurā stažieri var gūt vērtīgu darba pieredzi, sniedz ieskatu par EMA un tās lomu Eiropas Savienībā, kā arī par Eiropas zāļu regulējuma tīklu.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pilsoņi, kuriem ir augstākās izglītības (vismaz bakalaura) grāds.

Ilgums: 6–18 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni GBP 1550 mēnesī.

Sākuma datums: Aprīlis un oktobris.