Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Europejska Agencja Leków

(EMA) Europejska Agencja Leków

Agencja jest odpowiedzialna za ocenę naukową, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i przeznaczonych do stosowania na terenie UE.

Staż

EMA – Europejska Agencja Leków

Lokalizacja: London (United Kingdom)
Instytucja/agencja: (EMA) Europejska Agencja Leków
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejska Agencja Leków (EMA) oferuje staże dla absolwentów szkół wyższych u progu kariery zawodowej. Staże stanowią doskonałą okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat funkcjonowania EMA oraz jej roli w działaniach UE i sieci europejskich instytucji nadzorujących leki.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjat)

Czas trwania: Od 6 do 18 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 550 GBP miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: W kwietniu i październiku