Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Európska agentúra pre lieky

(EMA) Európska agentúra pre lieky

Agentúra je zodpovedná za vedecké hodnotenia, dohľad a bezpečnosť liekov vyvinutých farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú určené na používanie v EÚ.

Stáž

Európska agentúra pre lieky (EMA)

Miesto(-a): London (United Kingdom)
Inštitúcia/agentúra: (EMA) Európska agentúra pre lieky
Druh zmluvy: Stážisti

Európska agentúra pre lieky (EMA) ponúka program stáží pre absolventov vysokých škôl na začiatku ich kariéry. Program poskytuje stážistom možnosť nahliadnuť do činnosti agentúry EMA, oboznámiť sa s jej úlohou v rámci EÚ a európskej regulačnej siete pre lieky a získať cenné odborné skúsenosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členského štátu EÚ alebo Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktorí majú vysokoškolský titul (aspoň bakalársky stupeň)

Trvanie: 6 –18 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 550 GBP na mesiac

Dátumy nástupu: apríl a október