Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMA) Evropska agencija za zdravila

(EMA) Evropska agencija za zdravila

The Agency is responsible for the scientific evaluation, supervision and safety monitoring of medicines developed by pharmaceutical companies for use in the EU.

Pripravništvo

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Lokacija/-e: London (United Kingdom)
Institucija/Agencija: (EMA) Evropska agencija za zdravila
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropska agencija za zdravila (EMA) izvaja program pripravništva, namenjen univerzitetnim diplomantom na začetku poklicne poti. Pripravniki se lahko seznanijo z delom agencije, njeno vlogo v EU ter z delovanjem evropske regulativne mreže za zdravila. Tako pridobijo dragocene poklicne izkušnje.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali Norveške, Islandije in Lihtenštajna z univerzitetno diplomo (najmanj prve stopnje)

Trajanje: 6–18 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 550 evrov na mesec

Začetek: april in oktober