Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

EU's Jernbaneagentur har bemyndigelse til at udstede individuelle sikkerhedscertifikater og tilladelser til typer af køretøjer, der er gyldige i flere europæiske lande, og sikre et interoperabelt europæisk jernbanetrafikstyringssystem som led i udviklingen og implementeringen af det fælles europæiske jernbaneområde.

Praktik

(ERA) EU's Jernbaneagentur

Sted/steder: Valenciennes (Frankrig)
Kontrakttype: Praktikant

EU's Jernbaneagentur (ERA) spiller en vigtig rolle i udviklingen af det fælles europæiske jernbaneområde, og vi vil gerne have din hjælp til at nå vores ambitiøse mål. Du vil komme til at deltage i virkelige projekter, der har forbindelse med din personlige baggrund, sammen med rigtig gode fagfolk og inden for et åbent og stimulerende arbejdsmiljø.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede (af mindst 3 års varighed), som har et meget godt kendskab til engelsk og et andet sprog (for EU-borgere skal det være et af EU's officielle sprog).

Varighed: 3-5 måneder 

Lønnet? Ja. Omkring 1 200 euro pr. måned

Startdato: 1. marts og 1. oktober

Flere oplysninger: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx