Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Euroopan unionin rautatievirasto (ERA)

Euroopan unionin rautatievirasto myöntää useissa Euroopan maissa käytettäviä yhteisiä turvallisuustodistuksia ja kalustoyksikköjen lupia. Rautatievirasto myös varmistaa Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) yhteensopivuuden, kun yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta kehitetään ja pannaan täytäntöön.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan rautatievirasto (ERA)

Toimipaikat: Valenciennes (Ranska)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan rautatievirastolla (ERA) on tärkeä rooli yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen (SERA) kehittämisessä. Harjoittelujaksot tarjoavat tilaisuuden osallistua tämän tavoitteen saavuttamiseen. Virasto tarjoaa dynaamisen työympäristön, jossa harjoittelijat osallistuvat erikoisalojensa hankkeisiin yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä: Vastavalmistuneet, joilla on tutkinto vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnoista sekä erittäin hyvä englannin kielen taito ja jonkin toisen kielen taito (EU-kansalaisten osalta tämän on oltava jokin virallinen EU-kieli).

Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 200 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx