Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Železničná agentúra Európskej únie

(ERA) Železničná agentúra Európskej únie

Agentúra zvyšuje úroveň interoperability železničných systémov, vyvíja spoločný prístup k bezpečnosti európskeho železničného systému a prispieva k vytvoreniu jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc, čo zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti.

Stáž

Európska železničná agentúra (ERA)

Miesto(-a): Valenciennes (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ERA, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji jednotného európskeho železničného priestoru (SERA), ponúka stážistom možnosť prispieť k dosahovaniu jej ambicióznych cieľov. Ako stážisti budete spolu s najlepšími odborníkmi pracovať na reálnych projektoch v oblasti vášho záujmu. Ponúkame vám lákavé a stimulujúce pracovné prostredie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl (minimálne tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť o jeden z úradných jazykov EÚ)

Trvanie: 3 mesiace – 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 200 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október