Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Агенцията за железопътен транспорт на ЕС има за задача да издава единни сертификати за безопасност и разрешения за (типове) превозни средства, валидни в повече от една европейска държава, както и да осигурява функционирането на оперативно съвместима европейска система за управление на железопътното движение в рамките на усилията за изграждане на единно европейско железопътно пространство.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска железопътна агенция

Местоположение (-я): Валaнсиен (Франция)
Вид на договора: Стажант

Агенцията за железопътен транспорт на ЕС има за задача да издава единни сертификати за безопасност и разрешения за (типове) превозни средства, валидни в повече от една европейска държава, както и да осигурява функционирането на оперативно съвместима европейска система за управление на железопътното движение в рамките на усилията за изграждане на единно европейско железопътно пространство.

Кой може да кандидатства: Висшисти (най-малко 3 години обучение), които владеят много добре английски език и втори език (за гражданите на ЕС това трябва да бъде един от официалните езици на ЕС)

Продължителност: 10 месеца 

Заплащане: Да. Около 1 500 евро на месец

Начална дата: 1 септември

За повече информация: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en