Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (ERA) Agentura Evropské unie pro železnice

(ERA) Agentura Evropské unie pro železnice

Agentura Evropské unie pro železnice vydává jednotná osvědčení o bezpečnosti a povolení (typu) vozidel, jež jsou platná ve více evropských zemích. Zároveň zajišťuje interoperabilitu evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), a to v rámci rozvoje a realizace jednotného evropského železničního prostoru.

Odborná stáž

Evropská železniční agentura (ERA)

Lokalita/y: Valenciennes (Francie)
Druh smlouvy: Stáže

Agentura EU pro železnice je pověřena vydáváním jednotných osvědčení o bezpečnosti a povolení (typu) vozidel platných ve více evropských zemích a zajištěním interoperabilního evropského systému řízení železničního provozu v rámci tvorby a provádění jednotného evropského železničního prostoru.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia (minimálně 3letého), kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny a umějí ještě další jazyk (v případě státních příslušníků EU to musí to být jeden z úředních jazyků EU)

Doba trvání: 10 měsíců 

Placená stáž: ano přibližně 1 500 eur měsíčně

Datum zahájení: 1. září

Více informací: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en