Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ERA) Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ERA) Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ είναι επιφορτισμένος να εκδίδει ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας και εγκρίσεις (τύπου) οχήματος που ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και να εγγυάται ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της υλοποίησης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Πρακτική άσκηση

(ERA) Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος/οι:: Βαλενσιέν (Γαλλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ είναι επιφορτισμένος να εκδίδει ενιαία πιστοποιητικά ασφάλειας και εγκρίσεις τύπου οχήματος που ισχύουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και να εγγυάται ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της υλοποίησης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (τουλάχιστον 3 έτη σπουδών), με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης γλώσσας (για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ)

Διάρκεια: 10 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.500 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνία έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en