Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Euroopa Liidu Raudteeametil on volitused anda ühtse Euroopa raudteepiirkonna arendamisel ja rakendamisel välja ühtsed ohutustunnistused ja veeremiüksuste (tüübi)load, mis kehtivad mitmes Euroopa riigis, ning tagada koostalitlusvõimeline Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Asukoht(asukohad): Valenciennes (Prantsusmaa)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liidu Raudteeametil on volitused anda ühtse Euroopa raudteepiirkonna arendamisel ja rakendamisel välja ühtsed ohutustunnistused ja veeremiüksuste (tüübi)load, mis kehtivad mitmes Euroopa riigis, ning tagada koostalitlusvõimeline Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud (vähemalt 3 aastat õpinguid), kellel on väga hea inglise keele ja ühe teise keele (ELi kodanike puhul peab see olema ELi ametlik keel) oskus

Kestus: 10 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1500 eurot kuus

Alguskuupäevad: 1. september

Lisateave: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en