Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ERA) Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

(ERA) Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej jest uprawniona do wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń dotyczących typu pojazdu ważnych w wielu krajach europejskich. Jej zadaniem jest również zapewnienie interoperacyjności europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym w ramach rozwoju i wdrażania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Staż

ERA – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Lokalizacja: Valenciennes (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

ERA odgrywa ważną rolę w tworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Swoją pracą stażyści pomagają osiągnąć ten ambitny cel. Stażyści, pod okiem najlepszych specjalistów, uczestniczą w projektach powiązanych z ich wykształceniem. Środowisko pracy jest przyjazne, otwarte i motywujące do działania.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych (minimum studia 3-letnie), którzy posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz innego języka (w przypadku obywateli UE musi to być jeden z języków urzędowych UE)

Czas trwania: Od 3 do 5 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 200 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en