Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ERA) Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

(ERA) Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej jest uprawniona do wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń dotyczących typu pojazdu ważnych w wielu krajach europejskich. Jej zadaniem jest również zapewnienie interoperacyjności europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym w ramach rozwoju i wdrażania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Staż

ERA – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Lokalizacja: Valenciennes (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej jest uprawniona do wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń dotyczących typu pojazdu ważnych w wielu krajach europejskich. Jej zadaniem jest również zapewnienie interoperacyjności europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym w ramach rozwoju i wdrażania jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych (minimum studia 3-letnie), którzy bardzo dobrze znają język angielski oraz inny język (w przypadku obywateli UE musi to być jeden z języków urzędowych UE)

Czas trwania: 10 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 500 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września

Więcej informacji: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en