Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ERA) Železničná agentúra Európskej únie

(ERA) Železničná agentúra Európskej únie

Železničná agentúra EÚ je oprávnená vydávať jednotné bezpečnostné osvedčenia a povolenia pre vozidlo/typ vozidla platné vo viacerých európskych krajinách. Jej úlohou je okrem toho zabezpečiť interoperabilný európsky systém riadenia železničnej dopravy v rámci rozvoja a realizácie jednotného európskeho železničného priestoru.

Stáž

Európska železničná agentúra (ERA)

Miesto(-a): Valenciennes (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Železničná agentúra EÚ je oprávnená vydávať jednotné bezpečnostné osvedčenia a povolenia pre vozidlo/typ vozidla platné vo viacerých európskych krajinách. Jej úlohou je okrem toho zabezpečiť interoperabilný európsky systém riadenia železničnej dopravy v rámci rozvoja a realizácie jednotného európskeho železničného priestoru.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl (minimálne tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť o jeden z úradných jazykov EÚ)

Trvanie: 10 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 500 EUR mesačne

Dátumy nástupu: 1. septembra

Ďalšie informácie: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en