Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ERA) Železničná agentúra Európskej únie

(ERA) Železničná agentúra Európskej únie

Železničná agentúra EÚ je oprávnená vydávať jednotné bezpečnostné osvedčenia a povolenia pre vozidlo/typ vozidla platné vo viacerých európskych krajinách. Jej úlohou je okrem toho zabezpečiť interoperabilný európsky systém riadenia železničnej dopravy v rámci rozvoja a realizácie jednotného európskeho železničného priestoru.

Stáž

Európska železničná agentúra (ERA)

Miesto(-a): Valenciennes (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ERA, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji jednotného európskeho železničného priestoru (SERA), ponúka stážistom možnosť prispieť k dosahovaniu jej ambicióznych cieľov. Ako stážisti budete spolu s najlepšími odborníkmi pracovať na reálnych projektoch v oblasti vášho záujmu. Ponúkame vám lákavé a stimulujúce pracovné prostredie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl (minimálne tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť o jeden z úradných jazykov EÚ)

Trvanie: 3 mesiace – 5 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 200 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október

Ďalšie informácie: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx