Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

(ERA) Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Агенцията работи за увеличаване на нивото на оперативна съвместимост на железопътните системи, разработва общ подход за безопасността на европейската железопътна система и допринася за създаването на единно европейско железопътно пространство без граници, осигуряващо висока степен на безопасност.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска железопътна агенция

Местоположение (-я): Валaнсиен (Франция)
Вид на договора: Стажант

Европейската железопътна агенция играе важна роля в развитието на единното европейско железопътно пространство. Тя ви кани да помогнете за постигането на нейните амбициозни цели. Ще участвате в реални проекти, свързани с вашето образование и опит, заедно с най-добрите специалисти, в приветлива и стимулираща работна среда.

Кой може да кандидатства: Висшисти (най-малко 3 години обучение), които владеят много добре английски език и втори език (за гражданите на ЕС това трябва да бъде един от официалните езици на ЕС)

Продължителност: 3 — 5 месеца 

Заплащане: Да. Около 1200 евро на месец

Начална дата: 1 март и 1 октомври

За повече информация: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx