Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Evropská agentura pro železnice

(ERA) Evropská agentura pro železnice

The Agency enhances the level of interoperability of rail systems; develops a common approach to safety on the European railway system; and contributes to creating a Single European Railway Area without frontiers guaranteeing a high level of safety.

Odborná stáž

Evropská železniční agentura (ERA)

Lokalita/y: Valenciennes (Francie)
Druh smlouvy: Stáže

Agentura ERA hraje důležitou úlohu v rozvoji jednotného evropského železničního prostoru (SERA). Rádi bychom, abyste nám pomohli dosáhnout našich ambiciózních cílů. Budete se podílet na reálných projektech týkajících se vaší konkrétní situace a budete přitom spolupracovat s nejlepšími odborníky v přívětivém a podnětném pracovním prostředí.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokoškolského studia (minimálně 3letého), kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny a umějí ještě další jazyk (v případě státních příslušníků EU to musí to být jeden z úředních jazyků EU)

Doba trvání: 3-5 měsíců 

Placená stáž: ano (přibližně 1 200 eur měsíčně)

Datum zahájení: 1. březen nebo 1. říjen