Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Euroopa Liidu Raudteeamet

(ERA) Euroopa Liidu Raudteeamet

Amet aitab suurendada raudteesüsteemide koostalitlusvõimet, töötada Euroopa raudteesüsteemi jaoks välja ühist ohutusalast lähenemisviisi ning luua piirideta ühtne Euroopa raudteepiirkond, mis tagaks kõrge ohutustaseme.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Asukoht(asukohad): Valenciennes (Prantsusmaa)
Institutsioon/amet: (ERA) Euroopa Liidu Raudteeamet
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liidu Raudteeametil on ühtse Euroopa raudteepiirkonna arendamisel oluline roll ning oma ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks läheb meil vaja teie abi. Osalete oma taustaga seotud reaalsetes projektides ning töötate koos parimate spetsialistidega sõbralikus ja innustavas töökeskkonnas.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud (vähemalt 3 aastat õpinguid), kellel on väga hea inglise keele ja ühe teise keele (ELi kodanike puhul peab see olema ELi ametlik keel) oskus

Kestus: 3–5 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1200 eurot kuus

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober