Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Euroopan rautatievirasto

(ERA) Euroopan rautatievirasto

Rautatievirasto edistää raidejärjestelmien yhteentoimivuutta, kehittää yhteistä lähestymistapaa Euroopan rautatiejärjestelmän turvallisuuteen ja osallistuu yhtenäisen ja rajattoman eurooppalaisen rautatieliikennealueen toteuttamiseen ja korkeatasoisen turvallisuuden takaamiseen.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan rautatievirasto (ERA)

Toimipaikat: Valenciennes (Ranska)
Toimielin/Virasto: (ERA) Euroopan rautatievirasto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan rautatievirastolla (ERA) on tärkeä rooli yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen (SERA) kehittämisessä. Harjoittelujaksot tarjoavat tilaisuuden osallistua tämän tavoitteen saavuttamiseen. Virasto tarjoaa dynaamisen työympäristön, jossa harjoittelijat osallistuvat erikoisalojensa hankkeisiin yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä: Vastavalmistuneet, joilla on tutkinto vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnoista sekä erittäin hyvä englannin kielen taito ja jonkin toisen kielen taito (EU-kansalaisten osalta tämän on oltava jokin virallinen EU-kieli).

Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 200 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta