Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) an Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid

(ERA) an Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid

Cuireann ERA feabhas ar leibhéal idir-inoibritheachta na gcóras iarnróid; forbraíonn sé cur chuige coiteann i leith sábháilteacht ar chóras iarnróid na hEorpa, agus cuidíonn sé chun Limistéar Eorpach Aonair Iarnróid gan teorainneacha a bhunú ina ndéanfar ardleibhéal sábháilteachta a ráthú.

Tréimhsí oiliúna

(ERA) An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid

Áit(eanna): Valenciennes na Fraince
Institiúid/Gníomhaireacht: (ERA) an Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá ról tábhachtach ag ERA ó thaobh fhorbairt an Limistéir Eorpaigh Aonair Iarnróid (SERA), agus iarraimid ort a bheith inár dteannta chun cuidiú linn na spriocanna uaillmhianacha atá againn a bhaint amach. Beidh tú páirteach i bhfíorthionscadail a bhfuil baint acu leis an gcúlra atá agat, agus beidh tú ag obair le plúr na ngairmithe, in ionad oibre fáilteach spreagthach.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile (cúrsa trí bliana ar a laghad), a bhfuil eolas maith acu ar an mBéarla agus ar theanga eile (i gcás náisiúnaigh den Aontas Eorpach caithfidh an teanga sin a bheith ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais).

Fad ama: 3-5 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,200 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair