Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Eiropas Dzelzceļa aģentūra

(ERA) Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Šī aģentūra tiecas nostiprināt dzelzceļa sistēmu savstarpējās izmantojamības līmeni, izstrādāt kopēju pieeju jautājuma par Eiropas dzelzceļa sistēmas drošību un palīdzēt izveidot Eiropas dzelzceļa telpu bez robežām, kas garantē augsta līmeņa drošību.

Prakse

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

Vieta(-as): Valensjēna (Francija)
Līguma veids: Stažieri

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (ERA) ir nozīmīga loma vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, tāpēc aicinām jūs palīdzēt mums sasniegt mūsu vērienīgos mērķus. Jums būs iespēja atbilstoši savam studiju virzienam iesaistīties konkrētos projektos, kurus atbalstošā un simulējošā vidē īstenosiet kopā ar labākajiem speciālistiem.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi (vismaz trīs gadu ilgas studijas), kuriem ir ļoti labas angļu valodas un otrās valodas (ES pilsoņiem tai jābūt kādai no ES oficiālajām valodām) zināšanas.

Ilgums: 3-5 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 1200 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris.