Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ERA) Agencija Evropske unije za železnice

(ERA) Agencija Evropske unije za železnice

Agencija skrbi za večjo interoperabilnost železniških sistemov, oblikuje skupni pristop k varnosti evropskih železniških sistemov in pripomore k vzpostavljanju enotnega evropskega železniškega prostora, ki ne pozna mej in zagotavlja visoko stopnjo varnosti.

Pripravništvo

Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Lokacija/-e: Valenciennes (Francija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Agencija Evropske unije za železnice (ERA) ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (SERA). Vabimo vas, da nam pomagate pri uresničevanju naših ambicioznih ciljev. Sodelovali boste v resničnih projektih, kjer boste lahko uporabili svoje znanje in sodelovali z najboljšimi strokovnjaki v prijaznem in stimulativnem delovnem okolju.

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti (najmanj triletni študij) z zelo dobrim znanjem angleščine in drugega jezika (za državljane EU mora to biti eden od uradnih jezikov EU)

Trajanje: 3–5 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 200 evrov na mesec

Začetek: 1. marec in 1. oktober