Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EU-OSHA) Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

(EU-OSHA) Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Работата на EU-OSHA има за цел условията на труд в Европа да са по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни, което е от полза за предприятията, служителите и правителствата. Агенцията насърчава култура на предотвратяване на рисковете с цел подобряване на условията на труд в Европа.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Местоположение (-я): Билбао (Испания), Брюксел (Белгия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в EU-OSHA имат за цел стажантите да се запознаят с целите и дейностите на агенцията, да придобият практически опит и знания за ежедневната работа на EU-OSHA и да работят в многообразна, мултикултурна и многоезична среда, което допринася за развитието на взаимно разбирателство, доверие и толерантност.

Кой може да кандидатства: лица с висше образование, които са граждани на държави от ЕС или Исландия, Норвегия и Лихтенщайн (страни по Споразумението за ЕИП). Кандидатите трябва да владеят отлично два от официалните езици на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца (възможност за удължаване с още шест месеца).

Заплащане: Да. Около 1 190 евро на месец.

Начални дати: 1 септември.

За повече информация: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…