Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

(EU-OSHA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU-OSHA usiluje o to, aby byla evropská pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější. Činí tak ve prospěch podniků, pracovníků a orgánů veřejné správy. Agentura prosazuje prevenci rizik v zájmu lepších pracovních podmínek v Evropě.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Bilbao (Spain), Brusel (Belgie)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem stáží v Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je, aby stážisté pochopili cíle agentury, seznámili se s její činností, získali praktické zkušenosti a poznatky o každodenním chodu agentury, měli možnost pracovat v rozmanitém, multikulturním a vícejazyčném prostředí a přispěli tak k rozvoji vzájemného porozumění, důvěry a tolerance.

Kdo může podat přihlášku: Absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo Islandu, Lichtenštejnska a Norska (strany dohody o EHP). Uchazeči by měli mít důkladnou znalost dvou úředních jazyků Evropské unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců (možnost prodloužení o dalších 6 měsíců)

Placená stáž: ano, přibližně 1 190 eur měsíčně

Datum zahájení stáže: vždy 1. září

Více informací: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…