Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

(EU-OSHA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ο EU-OSHA εργάζεται για να βελτιώσει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας της Ευρώπης - προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των κρατών. Προάγει μια νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Bilbao (Spain), Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στον EU-OSHA είναι να κατανοήσουν οι ασκούμενοι τους στόχους και τις δραστηριότητες του οργανισμού, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώσεις για το καθημερινό έργο του EU-OSHA και να εργαστούν σε ένα πολύμορφο, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης, της εμπιστοσύνης και της ανοχής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν (μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 6 μήνες (δυνατότητα για παράταση έξι μηνών).

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.190 ευρώ το μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…