Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

(EU-OSHA) Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Agentuur teeb tööd selle nimel, et muuta Euroopa tööpaigad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks – ettevõtjate, töötajate ja valitsuste hüvanguks. See edendab riskiennetuse kultuuri töötingimuste parandamiseks Euroopas.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Bilbao (Spain), Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) praktika eesmärgid on anda praktikantidele ülevaade ameti ülesannetest ja tegevusest, pakkuda EU-OSHA igapäevatööga seotud praktilisi kogemusi ja teadmisi ning anda võimalus töötada mitmekülgses, multikultuurses ja mitmekeelses keskkonnas, aidates kaasa vastastikusele mõistmisele, usaldusele ja sallivusele.

Kes saavad kandideerida: Ülikoolilõpetanud, kes on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Islandi, Norra või Liechtensteini (EMP lepingu osalised) kodanikud. Kandidaadid peaksid valdama kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel.

Kestus: 6 kuud (võimalus pikendada veel kuue kuu võrra).

Tasustatud: Jah. Ligikaudu 1190 eurot kuus.

Alguskuupäevad: 1. september.

Lisateave: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…