Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

(EU-OSHA) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

EU-OSHA palīdz padarīt darba vietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas — uzņēmumu, darbinieku un valdību labā. Tā veicina riska novēršanas kultūru uzlabotu darba apstākļus Eiropā.

Vieta(-as): 

Prakse

Stažēšanās

Vieta(-as): Bilbao (Spain), Brisele (Beļģija)
Līguma veids: Stažieri

Stažēšanās mērķis Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (EU-OSHA) ir palīdzēt praktikantiem izprast aģentūras mērķus un darbību, iegūt praktisku pieredzi un zināšanas par EU-OSHA ikdienas darbu un dot iespēju strādāt daudzveidīgā, multikulturālā un daudzvalodīgā vidē, piedaloties savstarpējas sapratnes, uzticēšanās un iecietības veidošanā.

Kas var pieteikties: augstskolas absolventi, kas ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Islandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas (EEZ līguma pušu) pilsoņi. Kandidātiem labi jāpārvalda divas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Ilgums: 6 mēneši (ar iespēju pagarināt par sešiem mēnešiem).

Vai tiek maksāts: jā, aptuveni 1190 eiro mēnesī.

Sākuma datums: 1. septembris.

Sīkāka informācija: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…