Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

(EU-OSHA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Agencja dokłada starań, by miejsca pracy w Europie były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej produktywne – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów UE. Propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w celu poprawy warunków pracy w Europie.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Bilbao (Spain), Bruksela (Belgia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EU-OSHA mają umożliwić stażystom zrozumienie celów i działań agencji, a także zdobycie doświadczenia praktycznego i wiedzy na temat codziennej pracy EU-OSHA. Stażyści mają możliwość pracy w różnorodnym, wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju wzajemnego zrozumienia, zaufania i tolerancji.

Kto może się zgłosić: Absolwenci wyższych uczelni, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii i Liechtensteinu (będących stronami porozumienia EOG). Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy (możliwość przedłużenia o sześć miesięcy)

Staż płatny: Tak, około 1 190 euro miesięcznie.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września.

Więcej informacji: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…