Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(EU-OSHA) Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Agentúra EU-OSHA sa usiluje o to, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie - z čoho budú mať prospech podniky, pracovníci a vlády. Agentúra podporuje kultúru prevencie rizík v záujme zlepšenia pracovných podmienok v Európe.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Bilbao (Spain), Brusel (Belgicko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáže v agentúre EU-OSHA je poskytnúť stážistom informácie o cieľoch a činnosti agentúry, získať praktické skúsenosti a poznatky o každodennej práci agentúry EU-OSHA a poskytnúť príležitosť pracovať v rôznorodom, multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí, čo prispeje k rozvoju vzájomného porozumenia, dôvery a tolerancie.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokej školy, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska (strán Dohody o EHP). Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov (možnosť predĺženia o ďalších šesť mesiacov).

Platená stáž: Áno. Približne 1 190 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: 1. septembra

Ďalšie informácie: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2101-traineeships-202120…