Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån

(EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån

EU:s arbetsmiljöbyrå verkar för säkrare, hälsosammare och mer produktiva arbetsplatser i EU – till gagn för både företag, arbetstagare och de berörda länderna. Målet är en riskförebyggande kultur för en bättre arbetsmiljö.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Första ansökningsdag: 01/04/2020 - 12:00
Sista ansökningsdag: 04/05/2020 - 13:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Bilbao (Spain), Bryssel (Belgien)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken ger en inblick i arbetsmiljöbyråns mål och praktisk erfarenhet av verksamheten. Du får arbeta i en skiftande, mångkulturell och flerspråkig miljö som präglas av förståelse, tillit och tolerans.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen och är medborgare i ett EU-land eller något av EES-länderna Island, Norge eller Liechtenstein. Du ska också ha mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken.

Hur lång är praktiken? 6 månader (kan eventuellt förlängas med sex månader)

Får jag lön? Ja, cirka 1 190 euro i månaden

Startdatum: 1 september

Mer information: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...