Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Съвместно предприятие „SESAR 3“ (S3JU)

Съвместно предприятие „SESAR 3“ (S3JU)

Съвместното предприятие „SESAR 3“ е европейско институционално публично-частно партньорство, създадено с цел ускоряване чрез научни изследвания и иновации на осъществяването на цифрова трансформация, по-конкретно за постигане на цифрово европейско небе.

Местоположение (-я):