Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Κοινή επιχείρηση SESAR 3 (S3JU)

Κοινή επιχείρηση SESAR 3 (S3JU)

Η κοινή επιχείρηση SESAR 3 είναι μια ευρωπαϊκή θεσμική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκε για να επιταχύνει, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, την υλοποίηση αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλαδή του Ψηφιακού Ευρωπαϊκού Ουρανού.