Ühisettevõte SESAR 3

Euroopa Lennuliikluse Uue Põlvkonna Juhtimissüsteemi (SESAR) Arendav Kolmas Ühisettevõte (ühisettevõte SESAR 3) on Euroopa institutsionaalne avaliku ja erasektori partnerlus, mis on loodud selleks, et kiirendada teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu digipööret, ehk teisisõnu digitaalset Euroopa taevast.

Asukoht(asukohad):